ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

COVID-19

Organizator dołoży wszelkich starań aby Antidotum Airshow Leszno na długo pozostało w pamięci jako najlepsza impreza lotnicza 2020 roku. Aby taką była, należy pamiętać o zagrożeniach związanych z epidemią wirusa SARS-Cov-2.

 

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia, Organizator wprowadza restrykcyjne zasady postępowania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. UI. 2020 poz. 964, oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020 poz. 1006.

 

Do najważniejszych zasad bezpieczeństwa należą m.in.:
- obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas całego wydarzenia
- zachowanie dystansu społecznego min. 2 m między osobami
- regularna dezynfekcja rąk, w tym przede wszystkim podczas wejścia i wyjścia 
- przebywania wyłącznie w wyznaczonych strefach

 

W wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie lub izolacji. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 

© 2020 Lotnisko Leszno / Antidotum Airshow Leszno